Ako prihlásiť školu

Pripravte si H3KNISA vo svojej škole
Pomôžeme vám

Pripraviť celodenný workshop
vo vašej škole je s našou pomocou a podporou:

Jednoduché
a nenáročné

S minimálnou personálnou
náročnosťou
zo strany školy

So žiadnou
až malou
finančnou náročnosťou

Akú podporu dostane
škola od H3KNISA?

Vieme, ako na to – H3KNISA sme zrealizovali už v niekoľkých stredných školách po celom Slovensku s veľkým úspechom. Organizátor H3KNISA s koordinátorom vybranej školy konzultuje a pomáha pripraviť Celodenný workshop H3KNISA v škole.

Dáme vám kompletné know-how s jasnými krokmi na realizáciu celodenného workshopu H3KNISA.

Zabezpečíme vám maximálne 8 lektorov a uhradíme ich honoráre za účasť a cestovné náklady.

Uhradíme honoráre vybraných regionálnych inšpiratívnych lektorov na odporúčanie školy.

Dodáme manuál kampane na študentov a grafiky na prípravu plagátov, letákov, ako aj grafiky pre online a sociálne médiá.

Dodáme manuál a podklady, texty a postupy, ako pripraviť cez edupage komunikáciu a registráciu študentov na workshopy.

Dodáme scenár a harmonogram dňa bez vyučovania – poskytneme jasné odporúčania a scenár priebehu dňa, aj s harmonogramom, na adaptáciu a pre bezproblémovú realizáciu dňa na škole.

Dodáme merch / promo predmety H3KNISA – ako motiváciu pre študentov

Prihláste svoju školu
v 7 rýchlych krokoch

Stačí si vybrať preferované termíny, lektorov a vyplniť žiadosť na tomto webe, ktorá sa automaticky zašle organizátorom. Škola dostane o zaslaní žiadosti potvrdenie e-mailom.

Čo všetko potrebuje
škola zabezpečiť?

Určí školského H3KNISA koordinátora

pedagóga alebo zamestnanca školy s organizačnými a komunikačnými skúsenosťami.

Stanoví počet študentov

ktorí sa zúčastnia H3KNISA – odporúčame max. 200 študentov. Maximálny počet zapojených študentov sa vypočíta jednoducho: počet lektorov x 16 študentov na jeden workshop.

Škola zabezpečí vo vybraný deň Deň bez vyučovanie

pre prihlásených študentov.

Navrhne 2-4 regionálnych inšpiratívnych lektorov,

ktorých vie osloviť vo vlastnej réžii, na náklady H3KNISA.

Komunikuje s vybranými lektormi pre školy

Zabezpečí grafika

ktorý vie do mustry H3KNISA kampaňových vizuálov pripraviť vizuály podľa termínu a výberu školy.

Zrealizuje predpripravenú kampaň

na študentov cez vlastné komunikačné kanály v grafike H3KNISA – edupage /web / Instagram / facebook

Pripraví priestory na deň D:

 • úvodné stretnutie so všetkými lektormi – telocvičňa / spoločenská miestnosť – na ktorom sa zúčastnia všetci pozvaní študenti – prítomnosť učiteľov možná
 •  označené triedy a upravené do U sedenia – počet tried podľa počtu workshopov s kapacitou pre 16 študentov + lektora – bez prítomnosti učiteľov

Zabezpečí techniku

ozvučenie pre úvodný mítingu (2 mikrofóny), premietaciu techniku v jednotlivých triedach, ak požiada lektor.

Zabezpečí občerstvenie pre lektorov

pitný režim, malé občerstvenie v triedach a obed.

Vybaví ubytovanie pre lektorov,

ak je vzhľadom na bydlisko lektora potrebný príchod deň vopred.

Zabezpečí fotodokumentáciu

z celého dňa, ako aj prípadnú medializáciu.

Finančná náročnosť
pre školy:

Vzhľadom na rozsah projektu, je finančná náročnosť
na realizáciu projektu nízka.

Náklady, s ktorými potrebuje škola rátať:

 • Stravu a občerstvenie pre lektorov

 • Ubytovanie pre lektorov, ak je vzhľadom na bydlisko lektora potrebný príchod deň vopred
 • Náklady na ozvučenie úvodného mítingu
 • Náklady na grafika a tlač plagátov a letákov

Náklady, ktoré
hradí H3KNISA:

 • Honoráre všetkých vybraných lektorov
 • Honoráre lokálnych lektorov
 • Grafickú prípravu plagátov a letákov pre školy
 • Grafiku Instagramových a facebook postov a storiek pre kampaň v škole 
 • Dopravu lektorov 

Poďte sa s nami H3KNÚŤ

Dôležité info:

 • H3KNISA vyberie na každý mesiac (január 2023 – jún 2023) dve stredné školy na Slovensku.
 • Všetky školy, ktoré organizátori vybrali alebo nevybrali dostanú o výbere informáciu mailom.
 • S vybranými školami bude podpísaná zmluva o spolupráci na organizácii H3KNISA.
 • Žiadosť o organizovanie H3KNISA v škole nie je automaticky potvrdením realizácie projektu.
 • H3KNISA má právo niektorú prihlásenú školu nevybrať na realizáciu projektu.
 • Výber škôl nie je právne vymáhateľný.

H3KNISA
na školách

Ako prihlásiť školu

Lektori

Generácia
3K

Aktuality

Na veku
záleží