H3KNISA
na školách

Čo je H3KNISA

H3KNISA na stredných školách je jednodňová aktivita. Je to Deň bez vyučovania na stredných školách, plný zaujímavých workshopov v malých komunitách študentov, s inšpiratívnymi spíkrami, ku ktorým mladá generácia študentov vzhliada a sú pre nich prirodzenými autoritami či motivátormi.

Cieľom projektu H3KNISA je priniesť mladým ľuďom, generácii tretieho tisícročia (3K generácia) atraktívnych a zaujímavých ľudí a témy, ktoré ich môžu motivovať hecnúť sa a heknúť si k lepšiemu svoj život, v ktorom cigarety a fajčenie nemajú miesto.

H3KNISA je jednoduchý a účinný koncept osvety a prevencie mladistvých a tínedžerov v oblasti závislostí od fajčenia, ako aj iných závislostí, ktorý si vie každá škola jednoducho zorganizovať vo vlastnej réžii. Koncepcia celodenného workshopu je postavená na moderných princípoch prevencie závislosti detí a mladistvých na fajčení a odporúčaniach Európskej komisie, stredoškolských pedagógov, ako aj samotných študentov.

Koncept H3KNISA
v školách

Atraktívne témy

Témy, ktoré si mladí ľudia žiadajú a podporujú koncept happiness a wellbeing.

Workshopy v malých komunitách

Workshopy s lektormi prebiehajú v malých komunitách študentov, s cieľom vytvoriť komornú atmosféru priestor pre otvorenú diskusiu a interaktivitu s každým študentom.

Rovesnícky prístup

Pred študentov sa postavia mladí ľudia, rovesníci z rovnakej generácie, generácie tretieho tisícročia (3K), ku ktorým študenti vzhliadajú a sú pre nich prirodzenými autoritami.

Bez pedagógov

Workshopy sú iba s lektormi, bez pedagógov, s cieľom budovať dôveru a možnosť otvorene diskutovať a bez ostychu hovoriť o svojich pocitoch, skúsenostiach, túžbach, plánoch a obavách.

Nenásilné zakomponovanie problematiky fajčenia

Cez témy, pozitívne príklady, životné skúsenosti, rady a odporúčania lektori vždy na workshope zdôraznia, že cigarety a fajčenie zohrávajú zbytočnú a negatívnu rolu v ich živote.

Prináša vysoký záujem, interaktivitu a motiváciu študentov zúčastniť sa
a zároveň zvyšuje atraktivitu vyučovacieho procesu školy a pestrosť aktivít školy.

Ako prebieha H3KNISA celodenný workshop?

Deň
bez vyučovania

Celodenný workshop H3KNISA je deň bez vyučovania pre vybranú skupinu študentov (ročníky, triedy, odbory…), v závislosti od počtu lektorov a vybraných tém workshopov, pričom dôležité je aby na jednotlivých workshopoch boli vždy menšie skupinky študentov.

Úvodné stretnutie
a séria workshopov

  Deň D začína ráno krátkym úvodným stretnutím lektorov so všetkými vybranými študentmi a pokračuje workshopmi s lektormi v malých komunitách, ktoré sa opakujú. Každý lektor tak urobí tri workshopy a každý študent sa môže zúčastniť max. troch workshopov podľa vlastného výberu.

Návod
ako sa H3KNÚŤ

Každý workshop, lektor a téma majú hlavnú úlohu a cieľ – dať návod ako si h3knúť život k lepšiemu. Lektori cez vlastný príbeh, skúsenosti, úspechy, pády a vzostupy, a následnú diskusiu motivujú študentov hecnúť sa heknúť si život k lepšiemu, pričom vždy nenásilne zakomponujú do témy problematiku fajčenia.

Trvanie
do 4 hodín

Celodenný workshop H3KNISA zvyčajne začína rovnako ako začína vyučovanie v škole a trvá maximálne 4 hodiny, aj s prestávkami.

Chcete vo svojej škole H3KNISA?

Spoznajte
lektorov

Pozrite si videodokument z H3KNISA workshopov v školách

Tabaková mládež, čo s ňou?
Alebo ako vznikol projekt H3KNISA

H3KNISA je jeden z projektov iniciatívy Na veku záleží, ktorá sa už takmer štvrťstoročie venuje problematike fajčenia mladistvých.

Posledný FOCUS prieskum zameraný na fajčenie detí a mladistvých na Slovensku však stále ukazuje nepriaznivé skutočnosti – takmer polovica stredoškolákov pravidelne, denne fajčí:

  • cigarety im dávajú kamaráti aj dospelí,
  • vedia si ich však kúpiť aj sami,
  • na fajčení nevidia nič zlé, nevnímajú ho, že im škodí a že je škodlivé aj pre okolie.

Okrem intenzívnej komunikácie na širokú laickú verejnosť, ktorá je ľahostajná k fajčeniu mladistvých a detí, je dôležité ísť aj priamo k mladistvým, stredoškolákom.

Na mladých ľudí nefungujú príkazy, zákazy, mentorovanie, ani ohľadom fajčenia.
Fajčia.
Ak by ale aj chceli skončiť s fajčením, tak nuda a stres (zo školy, vzťahov, rodičov, priateľov, partie, spoločnosti), je jedným z dôvodov, prečo sa im to nedarí prestať fajčiť alebo ani nezačať.

Prieskumy, odporúčania pedagógov, odborníkov a Európskej komisie ukázali, že stredoškoláci radi:

  • diskutujú,
  • debatujú  v malých komunitách,
  • hľadajú odpovede na otázky a témy, ktoré im škola a rodina dostatočne nevedia ponúknuť,
  • vedia sa nadchnúť a motivovať sa – stačí málo – vzor,
  • akceptujú prirodzené autority a ľudí, ideálne v ich veku, ktorí už niečo dosiahli.

A tak vznikol projekt H3KNISA, ktorý v ONLINE priestore na sociálnych sieťach a v OFFLINE priestore na školách prináša mladým ľuďom výzvy, rady, inšpirácie a motiváciu ako sa hecnúť a heknúť si svoj život k lepšiemu, kde fajčenie nemá miesto.

H3KNISA
na školách

Ako prihlásiť školu

Lektori

Generácia
3K

Aktuality

Na veku
záleží